Jdi na obsah Jdi na menu
 


Hygienická a protiepidemická opatření v MŠ vzhledem ke Covid-19 od 1. 9. 2021

31. 8. 2021

Při vstupu do budovy bude umístěna dezinfekce rukou, kterou je povinen doprovod použít.

Pro vstup do budovy je doprovodu dítěte umožněn vstup pouze s respirátorem a dítě do šatny doprovází jen 1 osoba.

Pobyt v šatně doprovod dítěte omezí na co nejkratší dobu a dodržuje bezpečný odstup od ostatních, min. 2 metry.

Každé dítě si ihned po příchodu do třídy umyje důkladně ruce vodou a mýdlem.

Děti si do MŠ nesmí nosit žádné hračky, knihy, jídlo a pití. Je možné si přinést pouze oblíbeného plyšáka na spaní. Toho po příchodu uloží do své přihrádky s ložním prádlem.

Stravování bude celodenně zajištěno za zpřísněných hygienických podmínek.

Prostory školy jsou vícekrát denně dezinfikovány a třídy jsou pravidelně větrány.

Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest) nesmí do školy vstoupit.

V případě, že dítěti bude změřena zvýšená teplota, nebo pokud se u něj během dne objeví příznaky infekčního onemocnění, bude umístěno do určené samostatné místnosti s pedagogickým dohledem. Dítě si vezme vlastní roušku, nebo mu bude poskytnuta a bude kontaktován zákonný zástupce, aby si své dítě vyzvedl. Zákonný zástupce telefonicky kontaktuje svého praktického lékaře pro děti a dorost, který rozhodne o dalším postupu.

Pro tento případ prosíme všechny rodiče o roušku, kterou dítěti uzavřou do sáčku, sáček označí a dají do šatny.

Dítěti s přetrvávajícími příznaky infekčního onemocnění, které jsou projevem chronického onemocnění, včetně alergického onemocnění (rýma, kašel), je umožněn vstup do školy pouze v případě, prokáže-li, že netrpí infekční nemocí. To potvrzuje praktický lékař pro děti a dorost.

Nadále platí ochranné opatření MZd ze dne 9. 7. 2021 k omezení překročení státní hranice ČR. Na jeho základě platí pro zákonné zástupce dětí povinnost informovat školu o jejich cestách do zahraničí v posledních 14 dnech. Pro tyto děti do 6 let v mateřských školách se uplatňují zvláštní pravidla:

 – v případě dětí do 6 let věku v mateřské škole, s výjimkou dětí přeshraničních pracovníků, kteří za účelem výkonu práce alespoň jednou týdně oprávněně překračují státní hranici s Českou republikou do nebo ze sousedního státu, nesmí mateřská škola umožnit osobní přítomnost dětí, které se vrátily ze země s velmi vysokým rizikem nákazy, po dobu 7 dní od vstupu na území České republiky, resp. po dobu 10 dní, jde-li o návrat ze zemí s extrémním rizikem nákazy, čili:

pokud se děti ve věku do 6 let vrátí ze země s velmi vysokým rizikem nákazy, resp. s extrémním rizikem nákazy, nejsou povinny prokázat se negativním testem, ale jsou automaticky povinny zůstat v samoizolaci po dobu 7 dnů, resp. 10 dnů, od vstupu do ČR. I kdyby se podrobily testu a výsledek by byl negativní, není možné takto prolomit povinnost samoizolace.

-na děti, které dovršily 6 let věku,  se vztahují pravidla stejná jako pro všechny osoby vracející se ze zahraničí.