Jdi na obsah Jdi na menu
 


Hygienická opatření v MŠ vzhledem ke Covid-19

31. 8. 2020

Od zákonných zástupců dětí se před prvním příchodem do mateřské školy nevyžaduje prohlášení o bezinfekčnosti dítěte.

Při vstupu do budovy bude umístěna desinfekce rukou, kterou je povinen doprovod použít.

Pobyt v šatně doprovod dítěte omezí na co nejkratší dobu a dodržuje bezpečný odstup od ostatních, min. 2 metry.

Každé dítě si ihned po příchodu do třídy umyje důkladně ruce vodou a mýdlem.

Děti si do MŠ nesmí nosit žádné hračky, knihy, jídlo a pití. Je možné si přinést pouze oblíbeného plyšáka na spaní. Toho po příchodu uloží do své přihrádky s ložním prádlem.

Stravování bude celodenně zajištěno za zpřísněných hygienických podmínek.

Prostory školy jsou vícekrát denně dezinfikovány a třídy jsou pravidelně větrány.

Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest) nesmí do školy vstoupit.

V případě, že dítěti bude změřena zvýšená teplota, nebo pokud se u něj během dne objeví příznaky infekčního onemocnění, bude umístěno do určené samostatné místnosti s pedagogickým dohledem. Dítě si vezme vlastní roušku, nebo mu bude poskytnuta a bude kontaktován zákonný zástupce, aby si své dítě vyzvedl. Zákonný zástupce telefonicky kontaktuje svého praktického lékaře pro děti a dorost, který rozhodne o dalším postupu.

Pro tento případ prosíme všechny rodiče o roušku, kterou dítěti uzavřou do sáčku, sáček označí a dají do šatny.

Dítěti s přetrvávajícími příznaky infekčního onemocnění, které jsou projevem chronického onemocnění, včetně alergického onemocnění (rýma, kašel), je umožněn vstup do školy pouze v případě, prokáže-li, že netrpí infekční nemocí. To potvrzuje praktický lékař pro děti a dorost.