Jdi na obsah Jdi na menu
 


Úplata za předškolní vzdělávání a třídní fond

Úplata za předškolní vzdělávání a stravování dítěte v mateřské škole jsou platby, které jsou pro rodiče povinné a jsou nedílnou součástí rozpočtu mateřské školy. Opakované neuhrazení těchto plateb mateřské škole je považováno za závažné porušení provozu mateřské školy, v konečném důsledku může být důvodem pro ukončení docházky dítěte do mateřské školy (zákon č. 561/2004 Sb., školský zákon, § 35, odst. 1 1d).

Pro školní rok 2021/2022 je výše úplaty za předškolní vzdělávání stanovena na 400,- Kč měsíčně. Od úplaty za předškolní vzdělávání jsou osvobozené děti v posledním roce předškolní docházky a děti s odkladem školní docházky.

Splatnost částky je do 15. dne daného měsíce převodem na bankovní účet školy. Při platbě uvádějte variabilní symbol dítěte a do poznámky napište jméno dítěte.

 

Třídní fond

Peníze z třídního fondu jsou použity jako příspěvek na divadelní představení, drobné odměny pro děti, občerstvení, výlety, apod. Každému dítěti bude příslušná částka odečtena z účtu individuálně, dle jeho účasti na daných aktivitách a na konci školního roku bude zákonným zástupcům předloženo vyúčtování třídního fondu jejich dítěte. Platba probíhá hotově či převodem na bankovní účet školy na začátku školního roku.

Pro školní rok 2021/2022 je výše příspěvku do třídního fondu stanovena na 1000,- Kč.