Jdi na obsah Jdi na menu
 


Stravování

Informace pro rodiče

 

1. Přihláška ke stravování

Nárok na stravování vzniká na základě vyplnění přihlášky ke stravování, kterou si můžete vyzvednout u vedoucí školní jídelny.

Řádně vyplněnou i se souhlasem k inkasu a podepsanou vrátíte vedoucí školní jídelny.

 

 

2. Způsob platby – inkaso

Stravné se platí inkasem zálohově= dopředu, vždy k 15. dni v měsíci s odpočtem přeplatků za dané období.

Nutný limit je 1.600,- Kč.

Je třeba zřídit u vaší banky povolení k inkasu na níže uvedené číslo účtu. Inkaso lze zřídit i přes internetové bankovnictví, souhlas stačí vytisknout a přiložit k přihlášce ke stravování.

Ve výjimečných individuálních případech je možná platba poštovní poukázkou.

 

 

268654005/0300

 

3. Odhlašování obědů

Odhlášení musí být nejpozději do 14:00 předchozího dne, odhlašujete ve třídě paní učitelky nebo telefonicky na čísle 723 995 671.

V případě neodhlášení se dítě automaticky odhlásí na další den ze stravování.

V první den nemoci si pro jídlo můžete přijít  do vlastních jídlonosičů a to v době 12,00-12,30.

Jídlo je určeno k okamžité spotřebě a po opuštění MŠ již nenese jídelna žádnou zodpovědnost.

 

4. Ceny stravného

               Celodenní strava: 36,- Kč (3-6 let), 39,-Kč (7let)

              

 

Do skupiny nad 6 let se řadí děti, kteří dosáhnou stanovené věku 7 let v probíhajícím   školním roce tj. 1. září do 31. srpna.

 

Povinností rodičů je nahlásit změnu peněžního ústavu, čísla účtů i osobních údajů.

 

 

 V Krop. Vrutici dne 01.09.2017          

 

Mgr.Jitka Regnerová                                               Bc.Tobiášová Denisa

     ředitelka MŠ                                                       vedoucí školní jídelny

 

Rubriky

Přehled alergenů

Příspěvků: 0